OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY WSPARCIA

Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania.

Zadzwoń lub napisz i umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą:

502 721 510, 797 600 535

biuro@marel.pl lub igrodecka@marel.pl

 

Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakresy inwestycji Formy składania wniosków
czyste powietrze Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Podstawowy poziom - 66 tyś zł. Podwyższony poziom - 99 tyś zł. Najwyższy poziom - 135 tyś zł. Dodatkowo 1,2 tyś zł przeznaczone na dofinansowanie audytu energetycznego.

Wysokość wsparcia zależna jest od wysokości dochodu netto na jedną osobę przypadająco w gospodarstwie domowym.

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła.

Elektroniczna: gwd.nfosigw.gov.pl wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Papierowa: Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw, A następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem, a następnie złożyć do właściwego wfośigw.

moje ciepło Właściciele (osoby fizyczne) bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojące, zabudowa bliźniacza, szeregowa lub grupowa) o podwyższonym standardzie energetycznym.

Od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wielkość dotacji nie jest uzależniona od dochodów, dofinansowanie od 7 do 21 tyś zł na jedną współfinansowaną inwestycje.

Zakup i montaż pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do ogrzewania domu oraz cwu. Wniosek w programie Moje Ciepło można złożyć tylko w wersji elektronicznej przez GWD – generator wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki.
mój prąd Osoby fizyczne posiadające na potrzeby własne instalację PV, oraz mają zawartą umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Instalacja PV - do 6 tyś zł. Instalacja PV sprzężona z innym elementem - do 7 tyś zł. Magazyn energii - do 16 tyś zł. Magazyn ciepła - do 5 tyś zł. HEMS/EMS - do 3 tyś zł. Maksymalna kwota dotacji - 58 tyś zł.

Kwota wsparcia zależna jest w jakim systemie prosument jest rozliczany z wyprodukowanej energii. NET billing lub Net metering.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii. Wsparciem są objęte tylko i wyłącznie nowe instalacje. Dofinansowanie nie obejmuje modernizacji oraz rozbudowy istniejącej instalacji. Aby złożyć wniosek w programie Mój Prąd 5.0. w 2023 roku trzeba mieć (założyć) konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie gwd.nfosigw.gov.pl.