Kotły gazowe

Kotły gazowe - Marel - Salon Viessmann

Energooszczędne ogrzewanie gazowe dzięki technice kondensacji

Technika kondensacyjna wykorzystuje nie tylko energię cieplną powstałą podczas spalania gazu, ale również ciepło utajone, które przy zastosowaniu tradycyjnej techniki grzewczej pozostaje niespożytkowane, czyli ciepło zawarte w spalinach. Kotły kondensacyjne są w stanie pobrać niemal w całość energii cieplnej ze spalin. Dzięki technice kondensacji gazowe kotły kondensacyjne maksymalnie wykorzystują energię powstałą ze spalania paliwa i osiągają sprawność znormalizowaną do 98%. W wyniku tego wzrasta efektywność systemu grzewczego, maleją koszty ogrzewania gazowego i zmniejsza się obciążenie środowiska.

Kotły gazowe zapewniają bezobsługowe i energooszczędne ogrzewanie domu oraz wody użytkowej dzięki technice kondensacji. Gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania wykorzystują dodatkowe utajone ciepło spalin, które przekazywane jest do systemu grzewczego. Ze względu na biogaz technologia kondensacyjna ma pewną przyszłość (kotły kondensacyjne Viessmann wyposażone są w regulator spalania, który stale kontroluje jakość gazu – ziemnego, płynnego lub biogazu – i automatycznie dopasowuje do niej pracę palnika.

Ogrzewanie z kotłem gazowym wymaga budowy przyłącza (w przypadku gazu ziemnego) lub zbiornika do przechowywania zapasu paliwa (w przypadku gazu płynnego).